Príruby

Príruby

Vyberajte zo širokej ponuky prírub, ktoré Vám vyrobíme a dodáme podľa vášho zadania.

Príruby sú potrubné diely, ktoré sa používajú k spojeniu potrubia s ostatnými časťami, alebo so zariadením, na ktoré potrubie nadväzuje, alebo k ich zaslepeniu. Príruby sú časťou oddeliteľného spojenia pre výmenu dielov potrubia alebo zariadenia. Príruby delíme podľa ich použitia na príruby ploché, krkové, zaslepovacie, závitové, točivé a atypické.

 • Krkové príruby

  Krkové príruby sa používajú do prírubových spojov, dodávame podľa noriem uvedených v nasledujúcej tabuľke.
  Okrem týchto prírub sme schopní...

 • Zaslepovacie príruby

  Zaslepovacie príruby, ktoré sa používajú do prírubových spojov, dodávame podľa noriem uvedených v tabuľke.
  Okrem týchto prírub sme schopní...

 • Ploché príruby

  Ploché príruby, ktoré sa používajú do prírubových spojov, dodávame podľa noriem uvedených v tabuľke.
  Okrem týchto prírub sme schopní...

 • Závitové príruby

  Závitové príruby, ktoré sa používajú do prírubových spojov, dodávame podľa noriem uvedených v tabuľke.
  Okrem týchto prírub sme schopní...

 • Točivé príruby

  Točivé príruby ponúkame v prevedení:
  točivá príruba + krúžok
  točivá príruba + obruba

 • Atypické príruby

  Atypické príruby ponúkame v prevedení:
  Long Welding Neck ASME B 16.5
  Orifice Flanges ASME B 16.36
  DIN 28030, 280038
  podľa...