ARaPO podporuje

Část ze zisku každoročně věnujeme na prospěšné účely. V minulosti to bylo například:

Rok 2018 - Centrum sociální pomocí a služeb o.p.s., Hradec Králové

Rok 2017 - Věra Kosinová - Daneta, zařízení pro zdravotně postižené

Motto:
Najít LASKA má být jako strom, jehož kořeny jsou pevně v zemi, ale věřte stále směřují vzhůru.

Rok 2017 - Předání sociálního automobilu určeného pro organizaci Salinger, z.s.

Realizace projektu "sociální automobil "Dacia Dokker", určený pro organizaci "Daneta, zařízení pro tělesně postižené", který byl předán dne 7. června 2017 za účasti představitelů vedení firem, které se finančně podílely na tomto projektu.

Rok 2016 - Předání sociálního automobilu určeného pro organizaci Salinger, z.s.

Rok 2015 - Věra Kosinová - Daneta, zařízení pro zdravotně postižené

Motto:
Najít LASKU je dobré, ale nehledat a dostat je ještě lepší.

Rok 2014 - Věra Kosinová - Daneta, zařízení pro zdravotně postižené

Motto:
Velké životní štěstí je poznat pravé přátelé v pravý čas.

Rok 2013 - Věra Kosinová - Daneta, zařízení pro zdravotně postižené

Motto:
Rozumět znamená pomáhat.

Rok 2012 - Věra Kosinová - Daneta, zařízení pro zdravotně postižené

Motto:
Světlo ve tmě se stává hvězdou naděje.

Rok 2010 - Věra Kosinová - Daneta, zařízení pro zdravotně postižené

Motto:
Je milé vědět, že uprostřed životních sstaarostí je někdo, kdo otevře své vnitro a nezištně tento ossud zmírní. Za to patří neskonalý dík.

Rok 2010 - Občanské sdružení Salinger

- předání sociálního auta bylo provedeno 20.6.2010

Rok 2008 - Základní škola a praktická škola Daneta, s.r.o.

Motto:
Největší bohatství člověka i celé společnosti je vzájemná úcta a porozumění, což je největší dar člověka ku člověku.

Rok 2007 - Daneta, svépomocné sdružení rodičů zdravotně postižených dětí

Motto:
Pravá láska je ta, která nečeká odměny, ale je odrazem i zrcadlem dobře naplněných skutků pro druhé. Obdarovaní tímto vzácným darem jsou Vám neskutečně vděčni.Rok 2008

Soubory ke stažení

2012 - Centrum pomoci

2012 - Centrum pomoci

2013 - ČČK Hr. Hrálové 2

2013 - ČČK Hr. Hrálové 2

2015 - Skok do života

2015 - Skok do života

2011 - DANETA souborné A4

2011 - DANETA souborné A4

Rok 2010 - Občanské sdružení Salinger

Rok 2010 - Občanské sdružení Salinger

2016 - Sociální automobil určený pro organizaci Salinger, z.s.

2016 - Sociální automobil určený pro organizaci Salinger, z.s.

2017 Daneta, zařízení pro tělesně postižené

2017 Daneta, zařízení pro tělesně postižené

2018 - Poděkování soc. aut. CSPS Hradec Králové

2018 - Poděkování soc. aut. CSPS Hradec Králové